Zš a Mš Bohdalov (Mgr. M. Chlubnová)

Mocnina s přirozeným mocnitelem


Vypočítejte, záporné číslo pište bez mezery př. -5
25 = - 34 = (- 2)6 =
(- 0,2)4 = - 0,15 = - 25 =
-(- 10)5 = 0,33 = -(- 2)3 =
104 = 03 = 0,25 =