Zš a Mš Bohdalov (Mgr. M. Chlubnová)

Násobení racionálních čísel


Počítejte zpaměti, záporná čísla piš bez mezery, př. -6
- 0,6 × 0,3 = 0,4 × (- 0,06) = 9 × (- 0,2) =
- 6 × 0,09 = -1,1 × (- 0,1) = 0,4 × (- 0,002) =
0,1 × (- 0,2) × (- 0,3) = - 0,4 × 20 = - 300 × (- 0,08) =
- 70 × 0,04 = 0,007 × (- 5) = - 0,08 × 0,09 =