Zš a Mš Bohdalov (Mgr. M. Chlubnová)

Druhá mocnina "velkých" čísel


Počítej zpaměti:
302 =2002 =
90002 =1302 =
802 =7002 =
15002 =4002 =
6002 =12002 =